Kategorier

vad �r en regnb�ge?

En regnb�ge �r ett optiskt, meteorologiskt fenomen som upptr�der som ett (n�stintill) fullst�ndigt ljusspektrum i form av en b�ge p� himlen d� solen lyser p� nedfallande regn. Regnb�gen �r ett m�ngf�rgat spektrum med r�tt ytterst och lila innerst. De �vriga f�rgerna �r (fr�n r�tt till violett) orange, gul, gr�n och bl�. Olika personer kan se olika antal f�rger, vissa ser �ven indigo och andra nyanser. Att indigo ofta ing�r i den "officiella" uppr�kningen av f�rger beror dock p� att siffran sju historiskt setts som s�rskilt speciell och lite magisk. Regnb�gen upptr�der d� det finns regndroppar i luften och solen befinner sig l�gt och bakom betraktaren. Klarast lyser regnb�gen d� halva himlen fortfarande �r t�ckt med m�rka moln som avger regn och betraktaren befinner sig under klar himmel. Man kan �ven se en regnb�ge vid vattenfall; genom att sj�lv sprida vattendroppar i luften; ibland i motljus intill moln; eller som vertikala band intill avl�gsna regnfronter och fallstrimmor. Vid mycket f� tillf�llen kan en regnb�ge �ven upptr�da p� natten under liknande v�derleksf�rh�llanden och med mycket starkt m�nsken. M�nniskans f�rgperception �r dock begr�nsad i svagt ljus och regnb�gar orsakade av m�nen ter sig d�rf�r som vita.